33 Clara Street - Kensington

Kensington

Listing ID: 2000268

Price: $975,000

 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
 • default
Avishai M. Adiv
O: 347-645-1333